mėnuo

mėnuo
mė́nuo sm. (1), mė́nuoj (1), mėnuõ (3a), gen. mė́nesio, mė́nesies, mėnaũs 1. 326 žr. mėnulis 1: Naktys, nors be mėnesio, bet žvaigždėtos, aiškios Žem. Jaunas mė́nuo jau aukštai Ėr. Dabar pilnatis mė́nuo, šviesu bus grįžti Vdžg. Mėnuo auga (eina į pilnatį), ir javas auga, mėnuo nyksta, ir javas nelinksmas Šts. Kad nori turėt lengvus drabužius, tai reik jaunu mėnesiu pasisiūdint (priet.) J.Jabl. Mė́nuo auga, mė́nuo dyla KII68. Tuščias mė́nuo KII68. Mėnuo įgema R. Mėnuo jaunas, augąs SD120. Pilnatis mėnesio SD244. Nusileis mė́nuo, patekės saulelė JD942. Leiskis, saule, tekėk, mėnuo, duok man šventą vakarelį D10. Nė mėnaũs, nė žvaizdžių, dangus kaip žakelis (maišelis) Varn. Nei saulės, nei mė́nesies nereikia DP573. Man regėjosi, jog saulė ir mėnuo ... kloniojosi pryš mane BB1Moz37,9. Užtekėjo mėnesėlis tarp dviejų žvaigždelių RD115. Aš palikau tėvužėlį kaip ant dangaus mėnesėlį JD1151. ^ Mėnuo švieta, bet nešildo VP29. Pasirodė kaip jaunas mėnuo (trumpai, retai) Pšl. Mėnuo ir saulę kartais temdo J.Jabl. Į žemę sėjam, ne į mėnesį (nėr ko į mėnesį žiūrėti) Šts. Lo[ja] kaip šuo į mėnesį žiūrėdamas Krž. Ėjo pana, pametė karolius, mėnuo ėmė – nepaėmė, saulė ėmė – ir paėmė (rasa) Grz. Ąžuolas be šakų, viršun mėnuoj teka (žvakė) Mrk. Jo galvos viršuje mėnuo tekėjo (buvo praplikęs) LzP. Pakaušyje mėnesėlis šviečia (praplikęs), o apyausiai balti kaip šerkšnas . Galvelėj mėnuo šviečia Grž.prk. plikė pakaušyje: Jau ir jis su mėnesiu LTR(Ds). 2. trisdešimties dienų laiko tarpas: Brolis jau visas mėnuo serga J.Jabl. Jau mė́nuo, kaip negrįžta Grž. Antras mėnuo laukiu A.Baran. Šešis mėnesius tenai išgulėjo J.Bil. Ketvirtas mėnuõ ligoninė[je] Vn. Kralikai mė́nesio Msn. Nesunkiai dirbsi, mėnesiui gausi tris rublius Žem. Po devynių mėnesiùkų būs bobutei darbo Krš. Dienos mė́nuo, t. y. ilga diena, ir paršai nusikalėjo tvarte J. 3. dvyliktoji metų dalis, kiekviena turinti savo vardą: Paklausė, kokiame mė́nesė[je] gimusi Lkv. Kiek tas mė́nuo turi dienų? Ėr. Pasakyk mergele, kiek mėnesiui dienų J.Jabl. Trako mėnuo šunis užėjo J. Skaistuoliai mėnesiai (šaltieji žiemos mėnesiai) dar tebėr [priešakyje], pradės šalti Rm. Žiedų mėnuo, karvelio mėnuo (balandis) SD126. Kirmėlių mėnuo (birželis) SD36. Pjūmenies mėnuo (rugpjūtis) SD1165. Jūs galvijus iki pradžios gegužinio mėnesio ant tų ganote K.Donel1. Kokis dar̃ mė́nuoj? Drsk. Šisai mėnuo testovi jumus pirmasis mėnuo, ir nug to jūs pradėkite mėnesius metų BB2Moz12,2. ^ Koks mėnuo, toks ir laikas, koks tėvas, toks ir vaikas Plt, Dov.
◊ medaũs (medùjis 241) mė́nuo; LL87 sutuoktinių gyvenimo pradžia: Medaus mėnesį paėmė vyrą kariuomenėn Ml.
mė́nesio ligà lunatizmas: Mėnesio liga sergąs R258. Ir atvedė pas jį visokius ligonis ... ir mėnesio liga sergančius NTMt4,24.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Mėnuo Juodaragis — (English: Black Horned Moon, also known as MJR) is an annual independent and non profit Lithuanian music festival for various post folklore, folklore, neo folk, alternative, experimental music and contemporaty Baltic culture. Contents 1 Concept 2 …   Wikipedia

  • mėnuo — dkt. Atlýginimą móka dùkart per mėnesį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Rio Menùo — 45° 26′ 02″ N 12° 19′ 59″ E / 45.434, 12.333 …   Wikipédia en Français

  • Casa El Menúo — (Параута,Испания) Категория отеля: Адрес: Barrio Bajo, 21, 29451 Параута, Испания …   Каталог отелей

  • blogiausiasis mėnuo — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. worst month vok. allschlimmster Monat, m rus. наихудший месяц, m pranc. mois le plus mauvais, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • mėnuolis — mėnuõlis sm. (2) žr. mėnulis 1: Mėnuolis riduolis padės man gedėti NS120. Saulelė nusileidė, mėnuolis užtekėjo NS1070. Iš kur užtekėjo šviesus mėnuolėlis? LTR(Slk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paryžti — 1 paryžti intr., tr. DŽ, Ms, Als, Kl, Šv pradėti blankti, dilti (apie dangaus šviesulius): Paryžęs mėnuo, t. y. pitpilnis randas J. Mėnuo paryžo, mėnesies paraiža Jn. Mėnesį paryžo, mėnesį paėmė delčia Kos133. Mėnuo paryžo, įgavo rausvą varsą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Symbols of Lithuania — The symbols of Lithuania are used in Lithuania and abroad to represent the country and its people, history, culture, and nature. These symbols are seen in official capacities, such as flags, coats of arms, postage stamps, and currency, and in… …   Wikipedia

  • jaunas — 1 jaunas, à adj. (3) K, J; SD74 1. nedaug metų turintis, nesenas: Jis jau nebejaunas žmogus BŽ248. Mergelė jaunà Mrk. Jaunui žmogui da greičiau sugyja Ad. Tada dar jaunu vyru tebebuvau Šts. Jaunas arklys B. Atsargiai su jaunaĩs arkliais Plv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilnija — pìlnija sf. (1) Jdr, Kv, Krš, pilnijà (3a); D.Pošk mėnesio pilnatis: Ka mėnuo apvalus, tai yr pìlnija Žd. Mėnuo jau pìlnijo[je] Slnt. Daba pati pilnija Krž. Koks [mėnuo] dabar: a jaunas, a pìlnija? Pvn. Nu, dabar pìlnija – gali piningus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”